Uspořádané výstavy

Boris Jirků - O tichu a světle

IX. salón živých a mrtvých

Šestnáctka

Přelet nad tím stínem

Vernisáž:

Michal Gabriel - Nebeský posel a další sochy

Vernisáž:

3+3=6

Vernisáž:

Český konstruktivismus

VIII. salón živých a mrtvých

Michael Rittstein - Mumlající choroš

Vernisáž: