Uspořádané výstavy

Hmyz

Karel Jerie - Čekání na robota

Boris Jirků - O tichu a světle

IX. salón živých a mrtvých

Šestnáctka

Přelet nad tím stínem

Vernisáž:

Michal Gabriel - Nebeský posel a další sochy

Vernisáž:

3+3=6

Vernisáž:

Český konstruktivismus