Albí­n Brunovský

Narození
Úmrtí
Obor
grafik

V letech 1951 - 1956 vystudoval Střední­ uměleckoprůmyslovou školu v Bratislavě, v letech 1956 - 1961 VŠVU v Bratislavě, oddělení­ volné grafiky a knižní­ ilustrace (profesor Vincent Hložní­k), v letech 1963 - 1966 absolvoval tamtéž postgraduální­ studium. V letech 1967 - 1990 působil jako vedoucí­ oddělení­ knižní­ tvorby na VŠVU v Bratislavě. V roce 1981 byl jmenován profesorem. Věnoval se grafice, malbě, ilustraci, tvorbě poštovní­ch známek i bankovek. Jeho zásluhou se začalo mluvit o „slovenské grafické škole“. Vychoval desí­tky výtvarní­ků, kterým vlastní­m pří­kladem vští­pil profesionalitu, úctu k tvorbě a řemeslnou dokonalost. Zastoupen v soukromých i veřejných sbí­rkách po celém světě.

Díla

Bella Italia X.

lept, 1969, IX./IX., 21x17cm, se slepotiskovým rámem 43x39,5 cm

30000 Kč

Zahradní divadlo

1964,lept,B11/25,36x51cm

23000 Kč

Dvojramenné čisté tělo I.

1966,lept,B6/25,52x30cm

25000 Kč

Dvojramenné čisté tělo II.

1966,lept,B18/25,32x26cm

19000 Kč

Múzy pre Jána Šimonoviča

1967,lept,B18/25,26x33cm

18000 Kč

Odchod

1965,lept,B14/25,44x51cm

25000 Kč

Spleen druhej ženy Starinára

1964,lept,B8/25,33x51cm

23000 Kč

Utrpení doktora Stacha

1966,lept,B11/25,36x51cm

22000 Kč