Panoramatický snímek
Adolf Born
Jméno: Adolf Born
Datum narození: 12.06.1930
Obor: grafik a malíř
 
Malí­ř, grafik a ilustrátor. Vystudoval v letech 1949-1950 PF UK v Praze, 1950-1953 VŠUP v Praze - prof. A.Pelc a 1953-1955 AVU v Praze - prof. A.Pelc. Člen SČVU Hollar. Od roku 1955 se věnuje ilustraci, od roku 1960 volné tvorbě a užité grafice. Od roku 1953 také animovanému filmu. Nositel desí­tek prestižní­ch ocenění­ po celém světě.
 

Exponáty

pic/thm/authoritem/foto1/small/1449.png
Rozhovor se satyrem
Cena 38000 Kč
barevná litografie, 1994, 47/90, 38x54
pic/thm/authoritem/foto1/small/1450.png
Veselé Švýcarsko
Cena 35000 Kč
barevná litografie, 1991, 59/70, 49x39
pic/thm/authoritem/foto1/small/1510.png
Art Ambience
Cena 27000 Kč
barevná litografie, 104/132, 39x28
pic/thm/authoritem/foto1/small/1447.png
Nedělní vyjížďka
Cena 38000 Kč
barevná litografie, 1992, 2/70, 38x49
pic/thm/authoritem/foto1/small/1448.png
Ostrov plný záludností
Cena 47000 Kč
barevná litografie, 1977, 48/60, 49x65
pic/thm/authoritem/foto1/small/1453.png
Diplomatické rozhovory
Cena 37000 Kč
barevná litografie, 1992, AT, 49x33
pic/thm/authoritem/foto1/small/1485.png
Setkání S.Freuda s pruským králem
Cena 33000 Kč
barevná litografie, 46/70, 33x43