Panoramatický snímek
Adolf Born
Jméno: Adolf Born
Datum narození: 12.06.1930
Obor: grafik a malíř
 
Malí­ř, grafik a ilustrátor. Vystudoval v letech 1949-1950 PF UK v Praze, 1950-1953 VŠUP v Praze - prof. A.Pelc a 1953-1955 AVU v Praze - prof. A.Pelc. Člen SČVU Hollar. Od roku 1955 se věnuje ilustraci, od roku 1960 volné tvorbě a užité grafice. Od roku 1953 také animovanému filmu. Nositel desí­tek prestižní­ch ocenění­ po celém světě.
 

Exponáty